Szanowni Katecheci,

Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum. (Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku, § 3 p. 1)

We wskazanym roku szkolnym podręczniki do klas II i III gimnazjum pozostają bez zmian.