Autor/Autorzy:
ks. Jan Śledzianowski
Stron:
168
Oprawa:
miękka, klejona
Format:
125x195
Rok wydania:
2012
ISBN:
978-83-7660-493-0

Niepełnosprawni i pełnosprawni

Cena:
19,90 zł
16,91 zł
Książka ta jasno i z kompetencją ukazuje współczesny problem niepełnosprawności. Przedstawiając stronę prawną zagadnienia, uświadamia niepełnosprawnych, że są pełnosprawnymi obywatelami społeczeństwa. Częste odwołania do badań socjologicznych i do przykładów z życia niepełnosprawnych pokazują, że niepełnosprawność jest zjawiskiem masowym. Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony w 2002 roku w Polsce, wykazał, iż niepełnosprawni w naszym kraju stanowią 14,3% całego społeczeństwa, a dane z 2011 r. pozwalają sądzić, że ten wskaźnik wzrósł. Główną myśl publikacji można zamknąć w stwierdzeniu, że nikt nie powinien przechodzić obojętnie obok człowieka w jakiś sposób ograniczonego, gdyż obserwując codzienne życie i zachodzące wydarzenia należy pamiętać, że pełnosprawność jest krucha – często jak bańka mydlana. Warto przeczytać tę książkę, ponieważ:- zawiera zwięzłe przedstawienie rozwiązań funkcjonujących w prawie międzynarodowym i krajowym, dotyczących osób niepełnosprawnych - porządkuje różne definicje niepełnosprawności używane dokumentach i pracach naukowych- ukazuje zadania, jakie wobec niepełnosprawnych powinno realizować współczesne społeczeństwo, by umożliwić ich pełną integrację- podejmuje również problematykę prenatalnej selekcji dzieci, związanej z „defektami” w rozwoju płodu- przywołuje wiele współczesnych przykładów udanego, spełnionego życia osób niepełnosprawnych,podejmujących normalne role w małżeństwie, rodzinie, społeczeństwie- zamieszczono w niej bogatą bibliografię.
1932

Niepełnosprawni i pełnosprawni

Cena:
19,90 zł
16,91 zł
Książka ta jasno i z kompetencją ukazuje współczesny problem niepełnosprawności. Przedstawiając stronę prawną zagadnienia, uświadamia niepełnosprawnych, że są pełnosprawnymi obywatelami społeczeństwa. Częste odwołania do badań socjologicznych i do przykładów z życia niepełnosprawnych pokazują, że niepełnosprawność jest zjawiskiem masowym. Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony w 2002 roku w Polsce, wykazał, iż niepełnosprawni w naszym kraju stanowią 14,3% całego społeczeństwa, a dane z 2011 r. pozwalają sądzić, że ten wskaźnik wzrósł. Główną myśl publikacji można zamknąć w stwierdzeniu, że nikt nie powinien przechodzić obojętnie obok człowieka w jakiś sposób ograniczonego, gdyż obserwując codzienne życie i zachodzące wydarzenia należy pamiętać, że pełnosprawność jest krucha – często jak bańka mydlana. Warto przeczytać tę książkę, ponieważ:- zawiera zwięzłe przedstawienie rozwiązań funkcjonujących w prawie międzynarodowym i krajowym, dotyczących osób niepełnosprawnych - porządkuje różne definicje niepełnosprawności używane dokumentach i pracach naukowych- ukazuje zadania, jakie wobec niepełnosprawnych powinno realizować współczesne społeczeństwo, by umożliwić ich pełną integrację- podejmuje również problematykę prenatalnej selekcji dzieci, związanej z „defektami” w rozwoju płodu- przywołuje wiele współczesnych przykładów udanego, spełnionego życia osób niepełnosprawnych,podejmujących normalne role w małżeństwie, rodzinie, społeczeństwie- zamieszczono w niej bogatą bibliografię.
Autor/Autorzy:
ks. Jan Śledzianowski
Stron:
168
Oprawa:
miękka, klejona
Format:
125x195
Rok wydania:
2012
ISBN:
978-83-7660-493-0