Ksiadz Czeslaw Kaczmarek_mini

Ksiądz Czesław Kaczmarek

-15%
Oszczędzasz: 5,25 zł
Cena:
35,00 zł
29,75 zł
Darmowa dostawa od 99 zł
Nie dotyczy Strefy Katechety, Strefy Edukacji oraz płatności za pobraniem

W niniejszej pracy autor zamierzył być przewodnikiem dla Czytelnika, wiodąc Go przez epokę, w której żył i działał biskup Czesław Kaczmarek. Jest to epoka szczególna dla naszego narodu: najpierw ostatnie dwudziestolecie trwania zaborów z końca XIX i początku XX wieku, następnie pierwsza wojny światowa i w następstwie jej zakończenia powstanie II Rzeczypospolitej […]; potem druga wojna światowa z okupacją hitlerowską rozciągającą się na teren całej diecezji kieleckiej, wreszcie rzeczywistość Polski Rzeczypospolitej Ludowej, która odcisnęła swoje piętno na biskupie Czesławie Kaczmarku, w ostatnim osiemnastoleciu jego życia. […] był ogłaszany zdrajcą narodu, kolaborantem hitlerowskim, szpiegiem USA i Watykanu oraz wrogiem ludu.

Działania propagandowe tego rodzaju były możliwe dlatego, że nigdy nie opublikowano jego nauki zawartej np. w listach pasterskich w pełnym brzmieniu, lecz wyrywając słowa i zdania z kontekstu nadawano im inne znaczenie. Tutaj dopiero po raz pierwszy Czytelnik miał możność zapoznać się z substancją działalności biskupa Czesława Kaczmarka, w jego czynach i słowach, aby po lekturze książki "Ksiądz Czesław Kaczmarek - Biskup Kielecki" nasze społeczeństwo mogło dokonać raz jeszcze sądu nad tym człowiekiem. Aby ów sąd był obiektywny, a więc sprawiedliwy, autor wprowadził Polaków poszukujących prawdy do wszystkich archiwów, które stały się dla niego dostępne, i materiałów źródłowych, które zbierał dwadzieścia lat.

1211