Lekarstwo na wakacyjną nudę
Zamów książki w kategorii Jedność dla dzieci
Odbierz GRATIS: Grę planszową szachy
7218

Biblia dla każdego - tom VI

Cena:
78,00 zł
66,30 zł
Zamów dziś, a wyślemy w poniedziałek

Książka ta jest nowoczesnym, wszechstronnym komentarzem do Pisma Świętego.
Każdy fragment Biblii opatrzono interpretacją egzegetyczną, a ponadto: refleksjami znanych biblistów („Oaza”), świadectwami wybitnych pisarzy i poetów związanymi z aktualnością tekstu biblijnego w ich życiu („Świadectwo”), komentarzem dla najmłodszych („Tak opowiadam Biblię swoim dzieciom”).

Całość jest bogato ilustrowana kolorowymi reprodukcjami dzieł sztuki. Dzieło ma wybitne walory poznawcze i estetyczne, umożliwia w atrakcyjnej, oryginalnej formie pogłębienie wiedzy o Piśmie Świętym.

  1. Tom I – Księgi: Rodzaju i Wyjścia
  2. Tom II – Księgi: Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa
  3. Tom III – Księgi: Sędziów, Rut, 1-2 Samuela, 1-2 Królewska
  4. Tom IV – Księgi: 1-2 Kronik, Ezdrasza, Nechemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, 1-2 Machabejska
  5. Tom V – Księgi: Hioba i Psalmów
  6. Tom VI – Księgi: Przysłów, Koheleta, Mądrości, Pieśń nad pieśniami, Mądrość Syracha

Zobacz podobne książki

474