Lekarstwo na wakacyjną nudę
Zamów książki w kategorii Jedność dla dzieci
Odbierz GRATIS: Grę planszową szachy
254srednieokl

Biblia dla każdego - tom VII

Cena:
89,00 zł
75,65 zł
Zamów teraz, a wyślemy maksymalnie jutro

Książka ta jest nowoczesnym, wszechstronnym komentarzem do Pisma Świętego. Każdy fragment Biblii opatrzono interpretacją egzegetyczną, a ponadto refleksjami znanych biblistów, świadectwami wybitnych pisarzy i poetów związanymi z aktualnością tekstu biblijnego w ich życiu oraz komentarzem dla najmłodszych. Całość jest bogato ilustrowana kolorowymi reprodukcjami dzieł sztuki.

Dzieło ma wybitne walory poznawcze i estetyczne, umożliwia w atrakcyjnej, oryginalnej formie pogłębienie wiedzy o Piśmie Świętym. W przygotowaniu: Tom VIII – Księgi: Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza.

Zobacz podobne książki

475