Czytamy Stary Testament okładka max

Czytamy Stary Testament

Cena:
29,40 zł
24,99 zł
Zamów teraz, a wyślemy najpóźniej jutro
Dotyczy płatności on-line lub za pobraniem

Książka jest napisana w sposób oryginalny, a nade wszystko doskonale ukazujący to, o co chodzi w pracy podejmowanej przez Dzieło Biblijne i wykładowców Pisma Świętego w ramach spotkań grup biblijnych bądź ćwiczeń akademickich – o doprowadzenie każdego z ich uczestników do umiejętności przeprowadzenia samodzielnej analizy historycznej, literackiej i teologicznej tekstów Pisma świętego, do ich aktualizacji oraz inkulturacji.

Autor znając doskonale metody interpretacji, nie tylko je przystępnie przybliża czytelnikowi, ale umożliwia mu samodzielne posługiwanie się nimi. A co najważniejsze, robi to na przykładzie konkretnych perykop ze wszystkich części Starego Testamentu. Co więcej, perykopy te są tak dobrane, że ukazują całe przesłanie Biblii hebrajskiej, zawsze jednak czytanej w perspektywie Nowego Testamentu. Wielką zaletą książki jest nie tylko wykaz najbardziej podstawowej literatury, ale także przytoczenie najważniejszych fragmentów tych opracowań, aby czytelnik mógł przy ich pomocy samodzielnie wnikać w treść analizowanego tekstu biblijnego. Prawdziwą perłą w każdym konspekcie spotkania biblijnego (ćwiczenia) są pytania, które pozwalają czytelnikowi na poznawanie szczegółów proponowanej metody interpretacji jak i nowych, oryginalnych aspektów przesłania teologicznego analizowanego tekstu biblijnego.

Ks. Wojciech Pikor (ur. 1969), doktor teologii. Adiunkt w Katedrze Ksiąg Prorockich w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Autor książek: La comunicazione profetica alla luce di Ez 2–3, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 88, Roma 2002; Biblijne pytania o Boże miłosierdzie, Pelplin 2004; Biblijne drogi ku braterstwu. Materiały – metody – inspiracje, Biblia – Katecheza – Życie 3, Kielce 2007.  Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych m.in. w Collectanea Theologica, Katechecie, Rocznikach Teologicznych, Verbum Vitae, Zeszytach Naukowych KUL.

Zobacz podobne książki

851