Logowanie

Informujemy, że dane osobowe klientów są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 133 poz. 1204).
Nie są one udostępniane ani tym bardziej sprzedawane osobom trzecim.