POLITYKA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIES
(obowiązująca od maja 2018)

Niniejsza polityka dotycząca danych osobowych i plików cookies zawiera informacje i odpowiedzi na pytania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych użytkowników; zapisywaniem przez Wydawnictwo Jedność („Wydawcę”) na twardych dyskach użytkowników plików cookies; oraz ogólnie, związane z prawami użytkowników, dzięki którym mogą oni jak w największym stopniu korzystać z naszej witryny przy jednoczesnym zachowaniu pełnego do niej zaufania.

DANE OSOBOWE
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Wydawnictwo Jedność („Wydawca”) (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będące właścicielem domeny internetowej www.jednosc.com.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Jedność – Kościelna osoba prawna, powołana Dekretem biskupa kieleckiego nr OG-2/90, dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II nr 4, 25-013 Kielce - numer telefonu: 41 349 50 00, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym można się kontaktować pisząc na adres pocztowy: ul. Jana Pawła II nr 4, 25-013 Kielce najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) dla realizacji zamówienia i dla utrzymania relacji handlowych z użytkownikiem. Aby skorzystać z niektórych naszych usług, w szczególności, aby móc zamówić nasze wyroby, konieczne jest podanie pewnych informacji lub „danych”, umożliwiających identyfikację użytkownika (imię, nazwisko, adres itp.). Dane osobowe użytkownika są konieczne.

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

7. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.


8. Wydawnictwo Jedność („Wydawca”) (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

9. Klient ma prawo wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

PLIKI COOKIES
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na twardym dysku użytkownika (w komputerze, na smartfonie) podczas surfowania po Internecie. Pliki te są nieszkodliwe dla urządzenia, nie są ani wirusami, ani programami szpiegującymi.
Gdy użytkownik korzysta z witryny [www. jednosc.com.pl lub Witryn powiązanych].
Witryna wysyła do przeglądarki informacje dotyczące przeglądania, które następnie tworzą
plik tekstowy. Dane zawarte w plikach cookies są anonimowe. Na naszej Witrynie maksymalny okres ważności plików cookies jest ustawiony na 12 miesięcy.
Do czego służą pliki cookies używane przez Witrynę?
Jeżeli użytkownik zaakceptuje pliki cookies, Witryna może wykorzystać w pełni swoje możliwości techniczne poprzez:
• umożliwienie jak najszybszego pobierania stron z Witryny;
• dostosowanie widoku witryny do preferencji użytkownika oraz urządzenia wykorzystywanego do przeglądania Witryny (wyświetlacza, systemu operacyjnego itp.). Ponadto pliki cookies pomagają Wydawcy w tworzeniu statystyk częstotliwości poprzez:
obliczanie liczby odwiedzonych stron i częstotliwości i czasu trwania odwiedzin oraz liczby ponownych odwiedzin Witryny. Informacje te są gromadzone w sposób anonimowy przez pliki cookies Google® Analytics i wykorzystywane przez Wydawcę do ulepszania Witryny.
Możliwości wyboru dotyczące plików Cookiem. Użytkownik może w każdej chwili zmienić decyzje dotyczące plików cookies. Aby zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, należy skonfigurować przeglądarkę w sposób opisany poniżej. Przeglądarkę można skonfigurować tak, aby pliki cookies były zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika albo, przeciwnie, tak, aby były odrzucane lub usuwane przez operatora. Przeglądarkę można także skonfigurować tak, aby za każdym razem otrzymywać prośbę o zaakceptowanie lub odrzucenie pliku cookie przed jego zainstalowaniem na urządzeniu końcowym. Więcej informacji można znaleźć poniżej, pod nagłówkiem „Opcje konfiguracyjne w różnych przeglądarkach”. Jeżeli przeglądarka użytkownika została skonfigurowana w taki sposób, aby akceptować pliki cookies, pliki cookies powiązane z Witryną i przeglądanymi treściami mogą być tymczasowo zapisywane w wyznaczonym miejscu na urządzeniu użytkownika. Pliki te będzie mógł odczytywać wyłącznie operator. Jeżeli przeglądarka użytkownika została skonfigurowana w taki sposób, aby odrzucać pliki cookies, niektóre z funkcji Witryny mogą być wyłączone. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za obniżenie jakości naszych usług spowodowane brakiem możliwości instalowania i odczytywania plików cookies.
Opcje konfiguracyjne w różnych przeglądarkach.
Każda przeglądarka posiada inny sposób konfigurowania ustawień zarządzania plikami cookies i opcjami wyboru. Opis ustawień przeglądarek można znaleźć w menu pomocy, zawierającego instrukcje zmiany ustawień dla plików cookies.
Dla przeglądarki Internet Explorer™:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/Block-or-allow-cookies
lub
1. Wybierz menu „Narzędzia” („Tools”), a następnie „Opcje internetowe” („Internet Options”).
2. Kliknij zakładkę „Prywatność” („Confidentiality”).
3. Wybierz żądany poziom za pomocą kursora lub kliknij przycisk „zaawansowane” („advanced”), aby dostosować ustawienia zarządzania plikami cookie do swoich potrzeb.
Dla przeglądarki Firefox™:
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
lub
1. Wybierz Menu „Narzędzia” („Tools”), następnie „Ustawienia („Settings”), a następnie menu „Opcje” („Options”).
2. Kliknij zakładkę „Prywatność” (Privacy”).
3. W sekcji „Zasady przechowywania” („History”), wybierz opcję „Użyj ustawień historii użytkownika” („Use custom settings for history”).
4. Ustaw tryb zarządzania plików cookies zgodnie ze swoimi preferencjami.
Dla przeglądarki Safari™:
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=en_US
lub
1. W pasku menu wybierz Safari.
2. W rozwiniętym menu wybierz „Ustawienia” („Preferences”).
3. Wybierz ikonę „Bezpieczeństwo” („Security”).
4. Upewnij się, ze w polu „Akceptuj pliki cookies” („Accept cookies”) opcja „Z odwiedzonych witryn” („Only from sites I visit”) została zaznaczona, tym samym zezwalając na instalację plików cookies.
Dla przeglądarki Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
lub
1. Wybierz „Opcje zaawansowane” („Advanced options”) z menu „Opcje” („Options”).
2. Kliknij „Ustawienia treści” („Content settings”) w sekcji „Prywatność” („Privacy”).
3. Przejdź do sekcji „Cookies”.
Dla przeglądarki Opera™:
http://help.opera.com/Windows/10.20/pl/cookies.htm
lub
1 Wybierz „Pliki > Ustawienia” („Files > Settings”).
2. „Prywatność” („Privacy”).
Opcje konfiguracyjne dotyczące plików cookies statystycznych.
Więcej informacji o plikach cookies Google Analytics oraz sposobach konfigurowania postępowania z takimi plikami cookies można znaleźć pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
Więcej informacji:
Więcej informacji o plikach Cookiem można znaleźć pod adresem http://www.aboutcookies.org/ i http://wszystkoociasteczkach.pl.