Programy i podręczniki
do nauczania religii
ZOBACZ KATALOG
Przedszkole
Program  
Kochamy dobrego Boga AZ-0-01/10 Zobacz 
Podręczniki  
- Dzieci trzyletnie: Radosne dzieci Boże nr AZ-01-01/10-KI-1/15 Zobacz
- Dzieci czteroletnie: Świat dziecka Bożego nr AZ-02-01/10-KI-3/16 Zobacz
- Dzieci pięcioletnie: Spotkania dzieci Bożych nr AZ-03-01/10-KI-2/15 Zobacz
NOWY PROGRAM  
- TAK dla Jezusa nr AZ-0-01/20 z 28.01.2020 Zobacz
NOWE PODRĘCZNIKI  
- Dzieci sześcioletnie: Tak! Jezus mnie kocha nr AZ-04-01/20-KI-1/20 Zobacz

 

 

Klasy I - IV szkoły podstawowej
NOWY PROGRAM
Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem nr AZ-1-01/18 z 19 IX 2018  
NOWE PODRĘCZNIKI
Kl. I SP: Poznaję Boży świat AZ-11-01/18-KI-4/20
Zobacz
Program    
W rodzinie dzieci Bożych nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012 Zobacz
Podręczniki
Kl. I SP: Żyjemy w Bożym świecie nr AZ-11-01/12-KI-1/12 Zobacz
Kl. II SP: Idziemy do Jezusa nr AZ-12-01/12-KI-3/12 Zobacz
Kl. III SP: Jezus jest z nami nr AZ-13-01/12-KI-4/13 Zobacz
Kl. III SP zeszyt ćwiczeń: Jezus jest z nami   Zobacz
Program    
Odkrywamy tajemnice Bożego świata nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 Zobacz
Podręczniki    
Kl. IV SP: Miejsca pełne BOGActw nr AZ-21-02/12-KI-1/12 Zobacz
Kl. IV SP zeszyt ćwiczeń: Miejsca pełne BOGActw   Zobacz

 

 

Klasy V - VIII szkoły podstawowej
NOWY PROGRAM
Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość  AZ-2-02/20  Zobacz
NOWE PODRĘCZNIKI
Kl. V SP: Szczęśliwi, którzy szukają prawdy  AZ-21-01/20-KI-2/20 Zobacz
Kl. V SP zeszyt ćwiczeń: Szczęśliwi, którzy szukają prawdy   Zobacz
Program
Odkrywamy tajemnice Bożego świata nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 Zobacz
Podręczniki
Kl. V SP: Spotkania uBOGAcające nr AZ-22-02/12-KI-1/13 Zobacz
Kl. V SP zeszyt ćwiczeń: Spotkania uBOGAcające   Zobacz
Kl. VI SP: Tajemnice BOGAtego życia nr AZ-23-02/12-KI-3/14 Zobacz
Kl. VI SP zeszyt ćwiczeń: Tajemnice BOGAtego życia   Zobacz
Program
Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 Zobacz
Podręczniki
Kl. VII SP: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa  nr AZ-31-01/13-KI-3/13 Zobacz
Kl. VIII SP: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi nr AZ-32-01/13-KI-4/14 Zobacz

 

 

Liceum i Technikum
NOWY PROGRAM
Z Bogiem w dorosłe życie nr AZ-3-01/18 z 19 IX 2018  
NOWE PODRĘCZNIKI
Kl. I liceum i technikum: Szczęśliwi, którzy żyją wolnością  nr AZ-31-01/18-KI-5/20 Zobacz
Program
dla liceum: Żyć, aby wierzyć i kochać nr AZ-4-03/12 z 30 V 2012 Zobacz
dla liceum i technikum: Żyć, aby wierzyć i kochać nr AZ-4-01/12 z 30 V 2012 Zobacz
Podręczniki
Kl. II liceum i technikum: W blasku Bożej prawdy
(dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum)
AZ-41-03/12-KI-1/12 Zobacz
Kl. II liceum i technikum: Na drogach wiary
(dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum)
AZ-42-03/12-KI-2/13 Zobacz
Kl. III technikum: Za progiem nadziei  AZ-43-01/12-KI-2/14 Zobacz
Kl. III liceum i IV technikum: W bogactwie miłości  AZ-43-03/12-KI-1/14 Zobacz

 

Szkoły branżowe I stopnia
NOWY PROGRAM
Ku dorosłości nr AZ-5-01/18 z 19 IX 2018  
NOWE PODRĘCZNIKI
Kl. I szkoły branżowej I stopnia: Jestem chrześcijaninem. Wierzę  AZ-51-01/18-KI-3/20 Zobacz